Oppilaan ääni kuuluviin

Oppilaskuntapäivillä ideoitiin, miten oppilaat pääsevät vaikuttamaan opetukseen. Päätimme kokeilla tapaa, jossa joka jakson alussa keskustellaan luokittain yhteensä puolen tunnin ajan siitä, miten opiskelusta saisi mukavampaa. Oppilaskunnan hallituksen jäsenet kirjaavat ideat ylös ja kokoavat niistä oppiainekohtaiset ideat, jotka esitetään opettajille.
oppilaskuntapaivat2oppilaskuntapaivat

Sara, Piritta, Ellu ja Tea 9G

Comments are closed.