Iltapäivätoiminnan ohjaajien starttipäivät opetusvirastolla ti 23.8. ja ke 24.8.2016

Opetusvirastolla pidettiin kaksi koulutusaamupäivää iltapäivätoiminnan ohjaajille toimintavuoden käynnistyessä.

Tilaisuuden avasi perusopetuslinjan johtaja Marjo Kyllönen. Marjo Kyllösen puhe oli kannustava ja toimintaa arvostava. Hän korosti, että iltapäivätoiminnan ohjaajien rooli tulevan yhteiskunnan rakentajien kasvattajana on hyvin merkittävä. Millaiset eväät pieni lapsi saa, vaikuttaa pitkälle tulevaisuuteen. Oppimista tapahtuu joka paikassa ja iltapäivätoiminta on olennainen osa lapsen arkea ja suora jatkumo koululle. Vaikka kaupungin rakenteet muuttuvat, iltapäivätoiminnan merkitys vain kasvaa ja tarve lisääntyy.

Seuraavaksi iltapäivätoiminnan tiimi esittäytyi.

Aiheesta ”Miten tukea haastavasti käyttäytyvää lasta iltapäivätoiminnassa” oli kertomassa sairaanhoitaja, perhe- ja pariterapeutti Päivi Korkeala. Päivi esitteli lastenpsykiatrian palveluita ja puhui mm. siitä, mitä on haastava käytös ja mistä haastava käytös johtuu. Aiheesta saatiin laaja tietopaketti.

Tauon jälkeen jakauduttiin ”uusiin” ja ”vanhoihin” ohjaajiin. Uusien kanssa käytiin läpi iltapäivätoiminnan toimintavuotta käytännön tasolla. Mitä on hyvä huomioida toiminnan käynnistyessä ja myöhemmin toiminnan jo vakiinnuttua. Perehdyttämässä olivat ip-toiminnanjärjestäjät Sari Storås-Sjöblom ja Esa Paila.

Erityissuunnittelija Leena-Palve Kauniston johdolla ”vanhat” ohjaajat pohtivat iltapäivätoiminnan asiakaspalvelua, joka on yksi Helsingin brändeistä. Jokainen ohjaaja tekee yksilötason asiakaspalvelua ja kaikkien yksittäin jättämästä jäljestä koostuu koko kaupunkia koskeva näkemys asiakaspalvelun tasosta. Iltapäivätoiminta on yksi brändi muiden joukossa. Asiakaspalvelu on ammattitaitoa, joka paranee vuosi vuodelta, kun työtä on tehty pidempään.

Tilaisuus päätettiin tiedotettavilla ja ajankohtaisilla asioilla, joista puhuivat erityissuunnittelija Leena Palve-Kaunisto ja Sami Eriksson.

 

?

Kiitokset kaikille osallistujille ja hyvää alkanutta toimintavuotta iltapäivätoiminnan ryhmiin.