Koululaisten iltapäivätoiminnan verkostot maaliskuussa 2016

Perusopetuksen ja leikkipuistojen iltapäivätoiminnan ohjaajien verkostotapaamisia pidetään 3-4 kertaa toimintavuoden aikana. Helsingin koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajat kokoontuvat kehittämään iltapäivätoimintaa. Tapaamisissa suunnitellaan tulevaa, arvioidaan toimintaa ja puhutaan ajankohtaisista alueellisista asioista.

 

Maaliskuussa Helsingissä kokoontui 16 iltapäivätoiminnan verkostoa eri alueilla.

 

Verkostoissa pohdittiin mm. iltapäivätoimintaa ja ilmiöitä. Ryhmissä keskusteltiin innokkaasti. Esille nousi monia erilaisia ilmiöitä iltapäivätoiminnan ja alueen näkökulmasta. Pohdittiin, sitä miten ilmiöt liitetään tulevan toimintavuoden toimintaan ja suunnitelmaan.

 

Pohdinnan keskeisiä ajatuksia ja niiden työstämistä jatketaan ensin iltapäivätoiminnasta vastaavien kanssa ja elokuussa jälleen ohjaajien kanssa.

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta kaikille ohjaajille!